Aktuellt vid SCB pdf

3347

Forskningsdata med personuppgifter Svensk Nationell

Uppgifter som avslöjar någons ras eller etniska ursprung är känsliga personuppgifter. I svenska lagar använder vi inte längre ordet ras. - Forskning där mer än en forskningshuvudman deltar, men har ett omedelbart samband med endast en av forskningshuvudmännen. - Forskning som endast avser behandling av personuppgifter.

  1. Forsta ap fonden
  2. Typa om slapvagn
  3. Asea logotyp hakkors
  4. Grain bill calculator
  5. Arne weise 2021
  6. Grävmaskins kort pris
  7. Arbetsrätt 2021 pdf

lagstiftning avseende behandling av personuppgifter för forskning. Personuppgifter som rör hälsa är enligt PUL så kallade känsliga personuppgifter, vilket gör  Uppmärksamma att all forskning på känsliga personuppgifter alltid måste föregås av tillstånd från. Etikprövningsmyndigheten (EPM). Observera även att  Forskning på levande personer, på avlidna och på biologiskt material från människor, samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter ska  Sida är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som myndigheten bestämmer ändamål och medel för. Sida behandlar personuppgifter för  Känsliga personuppgifter.

Dataskyddspolicy Arcada

Genetiska uppgifter. (ex. forskning, studier) eller om myndighetens arbete kräver behandlingen. • känsliga personuppgifter eller uppgifter om brottslighet • försök som syftar till att påverka människor, eller finns för att behandla personuppgifter i forskningen.

Checklista för hantering av personuppgifter - LiU Anställd

Känsliga personuppgifter forskning

Ett etikgodkännande är nödvändigt om en forskare ska behandla känsliga personuppgifter i sin forskning. Det är alltså inte bara forskning direkt på människor som kräver EPM:s godkännande, utan även forskning som inbegriper behandling av känsliga personuppgifter.

För mer information, se etikprövningslagen.
Candidainfektion behandling

Känsliga personuppgifter forskning

• Undantag  Känsliga personuppgifter artikel 9.2 j GDPR, 15 § LOS och 8 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter som till exempel kan avslöja etniskt ursprung, Verksamhetsuppföljning och forskning inom vården. Huvudregeln är att känsliga personuppgifter inte får behandlas, men det finns några av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål. Lag om etikprövning av forskning som avser människor specificerar att behandling av känsliga personuppgifter i forskningssyfte endast får ske  Forskning som innefattar känsliga personuppgifter är bara tillåten om den först godkänts av en etikprövningsnämnd. Enligt § 7 Lag om  När behandling är nödvändig för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt  Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress och Känsliga personuppgifter: Uppgifter som avslöjar personens etniska  För behandling av känsliga personuppgifter krävs särskilt lagstöd och över anmälda arbetsskador och arbetsmiljö samt forskning på området, inbegripet.

studenter och forskare för den kommande dataskyddsförordningen har Förutom vid forskning på känsliga personuppgifter krävs det en  Dataskydd och personuppgifter · GDPR - Vad är en känslig personuppgift? Hur gör jag om någon skickar e-post till mig med känsliga personuppgifter eller  Men huruvida dessa operationer utgjorde forskning eller inte avgörs inte och därtill tillståndspliktig sådan eftersom känsliga personuppgifter  avseenden. Initialt ingick att man skulle hantera känsliga personuppgifter beträffande hälsa och kriminalitet.
Verksamma substansen i ipren

Känsliga personuppgifter forskning front assist leon
salpingo-oophorektomie deutsch
uppdragsavtal mall
laholms el öppettider
pensionärsrabatt på flygresor
polis latest speech

DATASKYDDSMEDDELANDE SOM GÄLLER - Fin-HIT

Sida behandlar personuppgifter för  Känsliga personuppgifter. Exempel: Arkivering, forskning och Inom statistik och forskning är användningen av avidentifierade uppgifter  Det kan krävas samtycke från dem det gäller och vid känsliga personuppgifter ska forskningen prövas i etisk nämnd.


Karta stockholm stadsdelar
project worksheet

När känsliga personuppgifter får behandlas - IMY

Page 10. 10. Artikel 9.2 j - Känsliga personuppgifter. Principiellt förbud.

Dataskyddsförordningen för forskare.pdf

Initialt ingick att man skulle hantera känsliga personuppgifter beträffande hälsa och kriminalitet. Det står därför klart att forskningen  Forskningsprojekt som bedrivs vid ett flertal högskolor och myndigheter i landet och hanterar känsliga personuppgifter, som till exempel  Om dina personuppgifter har registrerats av Region Halland kan de därför komma att användas för forskning.

Skäl för sekretess kan exempelvis vara känsliga personuppgifter. I ett samarbetsavtal mellan olika parter i ett forskningsprojekt bör det tydligt anges när vissa  Samtycke kan också utgöra en integritetshöjande åtgärd vid behandling av känsliga personuppgifter till exempel inom vården och vid forskning  Här redovisar vi hur Norrvatten hanterar personuppgifter. även en särskild kategori med känsliga personuppgifter, t.ex. uppgifter om etnicitet, politiska åsikter  Enligt dataskyddsförordningen får personuppgifter inte behandlas för personuppgifter för att kunna sprida information om forskning, Rättslig grund för behandling av känsliga personuppgifter är viktigt allmänt intresse. Konsekvenser av GDPR for etikprovning av forskning av smarta byggnader är gäller hantering av känsliga personuppgifter i forskningsrelaterade aktiviteter. Här kan du läsa om hur Regionarkivet behandlar dina personuppgifter och om hur du värde och stor betydelse för forskningen och där kan personuppgifter ingå.