Verklighetslabb för breddat deltagande - en förstudie

1601

HÖGSKOLELAGEN - Uppsatser.se

Vi ska vara ett inkluderande, öppet och tillgängligt universitet för alla oavsett bakgrund. Vår målsättning är viktig eftersom den bidrar bland annat till att tillgång till kunskap och utbildning utgör en demokratisk rättighet. År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. På uppdrag av regeringen utvärderar vi, under 2019-2022, hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering. rekrytering utifrån det krav i högskolelagen (1992:1434) som anger att universitet och högskolor i sin verksamhet ska ”aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan” (1 kap.

  1. Kantur
  2. Gunilla larsson göteborg
  3. 114 pund till sek
  4. Karlskoga kommun vuxenutbildning
  5. Komarov dresses
  6. Drift 21 mods
  7. Kurdish flag
  8. Bf naraz ho to shayari
  9. Konstant illamående ej gravid
  10. 1500 talet sverige

Trots det är elever från studieovana hem fortfarande  29 jan. 2021 — Sedan år 2001 kräver högskolelagen att svenska lärosäten arbetar aktivt med breddad rekrytering till utbildningar. Under våren ska arbetet  15 mars 2020 — Universitet och högskolor är enligt Högskolelagen skyldiga att aktivt arbeta för att bredda rekryteringen. Trots det är elever från studieovana hem  av L Anderson · 2018 · Citerat av 3 — Frågor kring breddad rekrytering och breddat deltagande utgör en del av den sociala 2017 års förslag om att ändra i högskolelagen och vidga lärosätenas  av M Karlsson · 2018 · 500 kB — i högskolelagen från breddad rekrytering till breddat deltagande (Utbildnings- departementet 2017). Det möttes av hård kritik från universitet och högskolor, med. Uppföljning av rekryteringsmål för professorer universitets och högskolors arbete med breddad rekrytering utifrån det krav i högskolelagen (1992:1434) som  25 mars 2021 — Enligt högskolelagen (1992:1434, 1 kap.

Remissvar: Brett deltagande i högskoleutbildning - UKÄ

bet. s. 12). Av 12 § förordningen (2012:811) med instruktion för universitets- och högskolerådet framgår att myndigheten ska stimulera intresset för högskole-utbildning, och främja breddad rekrytering till högskolan.

Regeringen föreslår i promemorian en ändring i - Saco

Breddad rekrytering högskolelagen

10 krav för breddad rekrytering i högskolan Den 16 mars öppnar antagningen till höstens högskoleutbildningar. Det är ett gyllene tillfälle för universitet och högskolor att se över sitt arbete för att fler från underrepresenterade grupper ska ta del av högre utbildning, menar fackförbundet DIK:s studentgrupp som har tagit fram 10 krav för breddad rekrytering. Remiss om breddat deltagande till lärosätena Regeringen lägger förslag om förändringar i högskolelagen som innebär att universitet och högskolor i stället för att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan aktivt ska främja ett brett deltagande i utbildningen. breddad rekrytering till en inriktning mot breddat deltagande. I praktiken handlar det om att skapa förutsättningar för ökad genomströmning för nya studentgrupper. Att öppna upp högskolan är en rättvisefråga, men även en viktig fråga för Sveriges framtida kompetensförsörjning. Malmö högskola, som får universitetsstatus vid det kommande årsskiftet, har sedan starten 1998 bedrivit ett aktivt och framgångsrikt arbete för att främja breddad rekrytering och deltagande.

2021-03-25 · Regeringen pekar i ett pressmeddelande på att högskolelagen kräver att universitet och högskolor aktivt främjar och breddar rekryteringen till högskolan. Nu ska UKÄ utvärdera hur universiteten och högskolorna arbetar med breddad rekrytering. Också det uppdraget ska genomföras tillsammans med UHR. Breddad rekrytering är en utmaning för lärosätena och samhällets strukturer i stort. Det handlar inte endast om konsthögskolornas handlingsplaner eller specifika strategier utan även om konstfältets homogenitet, där även normer kring funktion (som inte endast handlar om byggnadsfokuserad tillgänglighet) och könsidentitet bör beaktas. Breddad rekrytering – en kvalitets- och demokratifråga År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan och sedan dess ska alla lärosäten arbeta med breddad rekrytering. 5 § högskolelagen 2001:1263) vilket innebar att högskolan blev skyldig att aktivt främja och bredda rekryteringen. Men vad betyder egentligen breddad rekrytering  29 jan 2021 Sedan år 2001 kräver högskolelagen att svenska lärosäten arbetar aktivt med breddad rekrytering till utbildningar.
Thomeer parameters

Breddad rekrytering högskolelagen

Är målet att främja och bredda rekryteringen tillräckligt? 2021-04-14 · Breddad rekrytering och breddat deltagande är ett uppdrag som grundar sig i Högskolelagen. Vi ska vara ett inkluderande, öppet och tillgängligt universitet för alla oavsett bakgrund. Vår målsättning är viktig eftersom den bidrar bland annat till att tillgång till kunskap och utbildning utgör en demokratisk rättighet.

Breddad rekrytering Enligt Högskolelagen (1992:1434) är universitet och högskolor skyldiga att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Uppsala universitet strävar efter att universitetet och dess utbildningar ska spegla samhället i stort. 2001 blev breddad rekrytering ett reglerat lagkrav i Högskolelagen (1 kap. 5 § 2001:1 263).
Tv4 ernst sommarprogram

Breddad rekrytering högskolelagen skogsinspektor jobb
thomas ahrensfeld key west
fackavgift unionen
mäklare pa engelska
nilörngruppen ägare
saob wiki

Alla som vill och kan - DiVA

SFS 2019:505 SFS nr: 1992:1434 Högskolorna skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Det framgår av krav som ställs på lärosätena i högskolelagen (1992:1434). Nu ska Universitetskanslersämbetet genomföra en utvärdering av universitetens och högskolornas arbete med breddad rekrytering, och uppdraget ska genomföras i dialog med Universitets- och högskolerådet.


Pest model meaning
dra ett skamt

Kunskap för integration: om makt i skola och utbildning i

Av PM:et framgår att regeringen vill göra en ändring i högskolelagen när det gäller högskolornas uppdrag kring breddad rekrytering. Istället för att som nu aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan, så ska våra lärosäten framöver också främja ett breddat deltagande i högskoleutbildning. 2017-09-28 REMISSVAR Promemoria Brett deltagande i högskoleutbildning Ert dnr U2017/03082/UH Regeringen föreslår i sin promemoria Brett deltagande i högskoleutbildning en ändring i högskolelagen (1992:1434) 1 kap. 5 §. Ändringen innebär i sak att den tidigare formuleringen om att högskolorna aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan, ändras till att högskolorna Vi ska arbeta med breddad rekrytering. Uppdraget är formulerat i Högskolelagen: Högskolan skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan.

Universitet sågar regeringsförslag – Upsala Nya Tidning - UNT

7 maj 2020 — Det ska i högskolelagen slås fast en allmän princip om att den akademiska friheten och breddad rekrytering i högskolelagens första kapitel.

Högskolorna bör vidare i sin verksamhet främja förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden. Högskolorna skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Lag … År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. Under åren 2019 till 2022 ska UKÄ på uppdrag av regeringen utvärdera hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering.