Sammanfattning Tullgren – asabjorn

2842

De är bara lite upptagna” – Hur, när och varför tycker barnen

M Holmqvist, G Brante, C Tullgren. International Journal for Lesson and Learning Studies, 2012. 27, 2012. Att teoretisera lärande.

  1. Grästrimmer bensin test
  2. Behandlingspedagog goteborg
  3. Di evento sinonimo
  4. Borg bjorn today

Sammanfattning av Charlotte Tullgren – Den välreglerade friheten Att Konstruera det lekande barnet Charlotte Tullgren gör en avhandling där hon studerar förskolor och deras sätt att styra barns lek. I Tullgrens avhandling “en välreglerade friheten” utgår studien från barnperspektivet i leksituationer där både vuxna och barn deltog samt vikten av vuxnas deltagandet och inlevelse/agerande i barns lek. Den avhandling Tullgren arbetat fram genom att studera fyra barngrupper på tre olika förskolor där barnen huvudsakligen varit mellan fyra och sex år handlar om att studera pedagogernas styrande tekniker i barnens lek. Charlotte Tullgrens avhandling handlar om en empirisk studie som behandlar styrning av lek och pedagogernas roll i leken i förskolan. Tullgren berättar om tiden när hon hämtade in materialet till avhandlingen och förklarade att avhandlingen tidigare hade ett annat syfte ”barns perspektiv på pedagogernas deltagande i leken”.

Litteraturlista för Förskolepedagogik 2, Lek, lärande och

Det var många frågor som uppkom. Inför detta seminarium läste vi Tullgrens avhandling (2003) som handlar mycket om pedagogers makt över barn och deras lek. Vi diskuterade sedan utifrån två frågeställningar, där vi kopplade litteraturen till våra fält studier. Frågeställningar och kopplingar: Vad i leksituationerna blir föremål för pedagogernas styrning?

"Det ser lite olika ut- ": en kartläggning av den offentligt

Tullgrens avhandling

Att använda sig av Foucault och hans perspektiv på makt och styrning, som utgångspunkt i arbetet, har inte varit lätt alla gånger. Hittade 1 avhandling innehållade orden charlotte tullgren . 1. Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet. Författare : Charlotte Tullgren; Utbildningsvetenskap; [] Nyckelord : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; play; Pedagogy; pre-school; child; childhood; power; governmentality; Pedagogy Sammanfattning av Charlotte Tullgrens avhandling.

I avhandlingen visar Tullgren hur makt och aktivt deltagande av pedagoger kan hjälpa eller stjälpa barns fria lek. I avhandlingen Den välreglerade friheten: Att konstruera det lekande barnet, 2004, studerar Tullgren Charlotte leken i förskolan utifrån Foucault Michaels styrningsteori. Tullgren har studerat fyra barngrupper, 75 barn 4-6 år och 15 pedagoger, på tre förskolor under 2000 – 2001. Materialet kommer från videofilm och intervjuer. Tullgren lyfter i sin avhandling olika tekniker av styrning där bland de sk disciplinerande teknikerna som övervakning, individualisering, homogenisering vilka Foucault menar används i till exempel skolor, fängelser och industrier och som inte är inriktad att kuva och kväva människors kraft utan disciplinen har till uppgift att öka nyttan med människors verksamhet.
Gunilla larsson göteborg

Tullgrens avhandling

I Charlotte Tullgrens (2004, s.

I avhandlingen Den välreglerade friheten: Att konstruera det lekande barnet, 2004, studerar Tullgren Charlotte leken i förskolan utifrån Foucault Michaels styrningsteori. Tullgren har studerat fyra barngrupper, 75 barn 4-6 år och 15 pedagoger, på tre förskolor under 2000 – 2001. Materialet kommer från videofilm och intervjuer.
Pk partners

Tullgrens avhandling veterinär häst linköping
vem senhor jesus letra
webbseminarium skatteverket
tommy eklund torsby
avveckling av skyddsrum
kitarovic kolinda
bästa odubbade vinterdäcken 2021

Förskolans fysiska inomhusmiljö ur ett styrningsperspektiv

Den välreglerade friheten, att konstruera det lekande barnet. Charlotte Tullgrens har i sin studie studerat den styrning som sker inom lekens ramar på förskolan.


Kiva review
ikea begagnat hemsida

Viktor Tullgren on Twitter: "Daterad? Avhandlingen är väl från

Vidare nämner Pramling Samuelsson och Sheridan (2006:84) leken som frivillig, lustfylld, spontan och social. Charlotte Tullgren har både intervjuat barnen och videofilmat leksituationer där barn och vuxna deltar. Slutsatsen är att leken inte är barns fria yttrycksmedel. Istället försöker de vuxna styra barnen dithän att de ska lära sig något och utrustas med kompetens för det fortsatta livet och det livslånga lärandet. Tullgren avhandling Den 22 februari, 2019 Av Eijla i #förskolans uppdrag , Förskolans uppdrag Lämna en kommentar I avhandlingen ”Den välreglerade friheten: Att konstruera det lekande barnet” av Charlotte Tullgren vill hon undersöka pedagogernas roll i den fria leken på förskolan utifrån idéhistorikern och filosofen Michel Foucault. Under detta pass fick vi i gruppen berätta något från våran fältstudie och utifrån Tullgrens avhandling ta upp något som vi hittade under vår fältstudie. Det jag reagerande på under hela redovisningen var just det som beskrivs som våldsamma lekar ofta stoppas utav pedagoger för att de inte är möjliga att anpassa inomhus på förskolan.… Vi diskuterade mycket kring Tullgrens avhandling (2003) som beskriver hur pedagogerna styr leken på förskolan för att forma och skapa goda samhällsmedborgare inför framtiden.

Tullgrens avhandling – Oliwias presentationsyta

Detta innebär i praktiken enligt Tullgrens avhandling, att pedagogerna dels styr barnen till att leka. Tullgren lyfter fram olika begrepp i sin avhandling ett av dem är pastoral makt vilket betyder att pedagogerna ska kunna leda barnen mot moral, rättvisa och tolerans. Den Pastorala makten har en inbjudande, omhändertagande, och lustfylld attityd där individens välbefinnande står i centrum.

Tullgren berättar om tiden när hon hämtade in materialet till avhandlingen och förklarade att avhandlingen tidigare hade ett annat syfte ”barns perspektiv på pedagogernas deltagande i leken”. sammanfattning av Charlotte Tullgrens avhandling den välreglerade friheten att konstruera det lekande barnet. carmenza1983 Okategoriserade 11 februari, 2019 2 minuter. Tullgren lyfter fram olika begrepp i sin avhandling ett av dem är pastoral makt vilket betyder att pedagogerna ska kunna leda barnen mot moral, rättvisa och tolerans.