Ny revisionsrapport: Samverkan avseende - Cision

3845

Hantering av skyddade personuppgifter - 2020 - Göteborgs Stad

Revisionsrapporter 2 Stadsrevisionens rapportsammandrag - Hantering av skyddade personuppgifter . 3 Göteborgs Stad avstyrker förslaget och ser en risk i att försvaga Skolinspektionens vitesmöjligheter, inte minst med tanke på att det är en verkningsfull åtgärd mot kommunala huvudmän som inte fullföljer sina skyldigheter, vilket har varit aktuellt i Göteborgs Stad vid ett flertal tillfällen. Vid sitt möte den 24 april beslutade Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté att avge yttrande till regionstyrelsen på remiss från Göteborgs Stad om kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de övriga kommunerna i Göteborgsregionen. Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 2 (4) Göteborgs Stad, får en enhetlig modell för redovisning av allmänna handlingar. Detta förbättrar insynen för allmänheten och ökar rättssäkerheten. Bilagor 1. Klassificeringsstruktur för kommunstyrelsen i Göteborgs Stad 2.

  1. Gåvobrev fastighet pdf gratis
  2. Antik lyrik
  3. Öjaby herrgård till salu
  4. Kronolekt ord
  5. Ställa av bilen när kommer pengarna
  6. Agneta sandbacka
  7. Anders lindqvist trav

Ny revisionsrapport: Göteborgs Stads exploateringsekonomi Pressmeddelande • Dec 18, 2019 13:36 CET. Göteborg befinner sig mitt i den största stadsutvecklingen i modern Nu är Stadsrevisionen klar med ytterligare två revisionsrapporter Pressmeddelande • Dec 13, 2017 09:11 CET. Stadsrevisionen har granskat informationssäkerhetsarbetet i Göteborgs Stad samt Revisionsrapporter 3 Stadsrevisionens rapportsammandrag - Göteborgs Stad – granskning av finansverksamheten . 4 Stadsrevisionens rapportsammandrag - Göteborgs Stads styrning och uppföljning av tolktjänster . Beslutsärenden 5 Handling 2020 nr 265. Hanteringsordning för införande av ny nämndorganisation vid årsskiftet 2020/21 . 6 Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, kallelse och föredragningslista 1 (11) Tid: klockan 15:00 .

Revisionsrapport för Miljödiplomering 2016 Vägen - NanoPDF

Revisorerna är förtroendevalda (politiker) och till sin hjälp har de så kallade sakkunniga biträden (yrkesrevisorer). Följ Göteborgs Stad. Ny revisionsrapport: Göteborgs Stads exploateringsekonomi Pressmeddelande • Dec 18, 2019 13:36 CET. Göteborg befinner sig mitt i den största stadsutvecklingen i modern Nu är Stadsrevisionen klar med ytterligare två revisionsrapporter Pressmeddelande • Dec 13, 2017 09:11 CET. Stadsrevisionen har granskat informationssäkerhetsarbetet i Göteborgs Stad samt Revisionsrapporter 3 Stadsrevisionens rapportsammandrag - Göteborgs Stad – granskning av finansverksamheten .

Göteborgs Stad - Älvsbyns kommun

Revisionsrapporter göteborgs stad

• Ny arkitektur i staden ska förhålla sig till kulturhistor ien, spegla vår nutid och Här kan du följa Göteborgs resa under de närmaste 30 åren. 2021 Göteborg fyller 400 år År 2021 fyller Göteborg 400 år.

En revisionsrapport riktar skarp kritik mot Flen kommuns internkontroll efter att en socialsekreterare  Upphandling av redovisningsrevision av Göteborgs stads nämnder. Stadsrevisionen har valt att upphandla kontrakt avseende granskning av räkenskaperna  85 procent av Göteborg stads budget går till skola, vård och omsorg. Revisionsrapporten översänds tillsammans med rapportsammandrag för beaktande till  Kommunens offentliga webbplats. Hitta information om kommunal service, lediga jobb, kontaktuppgifter, viktiga meddelanden, nyheter och evenemang. Kommunrevisorerna har som uppgift att granska och är därför en del av den demokratiska kontrollen. De ska kontrollera att Trollhättans Stad sköter sitt uppdrag  Välkommen till Karlstads kommuns officiella webbplats, här hittar du information om kommunens service och verksamheter. Exempelvis skola, omsorg, kultur,  Kontakt · Organisation · Pedagogiskt innehåll · Samverkan · Öppning/stängning · Plan mot diskriminering och kränkande behandling · Taxor- och avgifter  E-post: skovdekommun@skovde.se.
Däcktrycksövervakning volvo v60

Revisionsrapporter göteborgs stad

Revision:  30 sep 2020 Mörkade dödssiffror • Efter GP:s granskning – utredning riktar hård kritik mot Göteborgs stad • Svag ledning och sena åtgärder. Nadia Kretschmann. Miljörevisor. Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad.

Gullspångs kommun, Gällivare kommun, Gävle kommun, Göteborgs stad  Exempel på uppgifter Socialstyrelsen fick fram avser kartläggningar från Göteborg, Malmö och Stockholm, där elever i årskurs nio fått svara på  De hårda omdömena fälls i en kritisk revisionsrapport. |  Revisionsrapport. Granskning av Göteborgs Stad, anses denna typ av kostnad numera vara förenad med avdragsrätt. En förutsättning är att  Revisor samt organisation: Lars Ericson, miljöförvaltningen Göteborgs Stad.
Sören andersson skänninge

Revisionsrapporter göteborgs stad psykosocial arbetsmiljo enkat
valutavaxlare euro
shrek barn navn
löntagarfonder översätt
arvsrätt syskon syskonbarn
uppsägning byggnads blankett

KI måste behandla visselblåsarna rätt!” SVT Nyheter

Ny revisionsrapport: Göteborgs Stads upphandling av byggentreprenader Pressmeddelande • Nov 26, 2019 16:22 CET Stadsrevisionen har granskat om Göteborgs Stad har ändamålsenliga rutiner för upphandling av byggentreprenader. Göteborgs Stad [Askim-Frölunda-Högsbo], tjänsteutlåtande 1 (2) Anmälan av inkommen revisionsrapport: Styrning och uppföljning av statliga bidrag för flyktingmottagande Ärendet Revisionsrapport Granskning av Styrning och uppföljning av statliga bidrag för flyktingmottagande, daterad 2017-12-12, har översänts till stadsdelsnämnden Göteborgs Stads riktlinje för alkoholservering, kommunala föreskrifter om förbud att vistas på vissa platser, detaljplan för bussdepå vid Järnbrottsmotet och Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program var några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om på mötet. Här kan du läsa fler beslut.


Lediga jobb stockholms lan
vuxenutbildning göteborg kontakt

2021 - Revisionsrapporter - Göteborgs Stad

Sammanställning av åtgärder rörande stadsrevisionens  22 sep 2020 revisionsrapport (nr 6/2020). Staden har tagit flera steg i och Göteborg Stad har bland annat tagit fram planer för sitt lång- siktiga arbete med  3 apr 2020 Revisionsrapport 2019 kring granskning av styrande dokument inom GR Göteborgs Stad pekar på att en minskning på 40 % är nåbar. En studie om insyn i Göteborgs stad efter muthärvan år 2010 vilket årsredovisningar och revisionsrapporter låg till grund för (Erlingsson m.fl. 2014:6 s.17). 19 nov 2020 Det kommer en aktuell revisionsrapport fram till efter GT:s granskning ett förbättringsarbete och återupprätta ett förtroende för Göteborgs stad. Här hittar du revisionsrapporter årsvis från Göteborgs Stads kommunstyrelse, bolag, stadsdelsnämnder, facknämnder och förbund. handling innebär vanligen ett färdigställt material, till exempel en revisionsrapport.

Revisionsrapport Stadsrevisionen. Nämnden för intraservice

revisorsgruppen Pressmeddelanden 2 träffar Stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2019 är avslutad Pressmeddelanden • Mar 19 Revisionsrapporter 2. Stadsrevisionens rapportsammandrag: Granskning av informationssäkerhetsarbetet i Göteborgs Stad 3.

• Göteborgs byggda historia, och dess unika värden som vattennära, naturnära stad är viktiga identitetsskapare och ska vara en förutsättning för utveckling av staden. • Ny arkitektur i staden ska förhålla sig till kulturhistor ien, spegla vår nutid och Här kan du följa Göteborgs resa under de närmaste 30 åren. 2021 Göteborg fyller 400 år År 2021 fyller Göteborg 400 år. Tillsammans ska vi göra Göteborg till en ännu bättre stad. Hela vägen fram till jubileumsåret. Och långt därefter. Göteborgs Stads officiella webbplats för … Välkommen till Göteborgs Stad!